אלימות

אלימות

אחרי הטיפול הראשון לא חזר מה שעבדנו עליו. פלא פלאים. וכן בטיפול השני לא חזרו הרגשות הרעים והפחדים.

הטיפול פועל, עובד, מנקה העבר וההווה מרגשות פחד ורגשות שליליים המלווים לפחד.

הקושי הוא פחד מבעלי, הוריי, ילדיי, אלימות פיזית, נפשית ומילולית.

עבדנו על עיכול. סבלתי מאז הלידה ועד היום. נמנעתי מלאכול הרבה דברים שגומרים לי בעיות.