אליעזר ספטר מתארח בטלוויזיה בתכנית לבחור נכון – ערוץ עשר [14]