TAT בתקשורת ובעיתונות

The English Update

The English Update

מיום כ"ז בשבט תשע"ג, 7/2/2013    

עיתון משפחה

עיתון משפחה

עיתון "משפחה" מיום כ"ז בשבט תשע"ג, 7/2/2013    

קטיפה של יתד נאמן

קטיפה של יתד נאמן

קטיפה של יתד נאמן כ' בכסלו תשע"ג – 6-12-2012 איזה פחד  

עיתון בשבע

עיתון בשבע

בשבע 20-12-12 , ז טבת התשע"ג    

המבשר

המבשר

המבשר  תשרי תשע"ג

פנימה הירחון החדש לנשים

פנימה הירחון החדש לנשים

לחץ כאן לפתיחה בעמוד מלא "פנימה" – הירחון החדש לנשים

TAT בטלוויזיה

TAT ברשת א'

לקביעת טיפול, והתחלת שינוי בחיים השאר פרטים עכשיו!